Atsuta Jingū, Nagoya

Atsuta shrine (熱田神宮) in Nagoya and its beautiful trees. The oldest camphor (楠) is about 1000 years old.

Svatyně Acuta (熱田神宮) v Nagoji s krásnými stromy. Nejstarší kafrovník (楠) je asi 1000 let starý.