Articles tagged ‘aikido’

'There is no progress or improvement in the practice of budō, as long as one's consciousness is connected to egoism.' -- Excerpts from writings of Ōsensei (the founder of aikidō, Ueshiba Morihei) about mindfulness and musubi (connection)

O tlumočení na aikido seminářích a mezerách.

Víte, co znamená „honbu ukemi“?

Jaký byl vztah japonských samurajů (buši) k duchovním tradicím, filosofii nebo oficiální ideologii a morálním pravidlům? Jakou roli v těchto vztazích hraje násilí a smrt? Co je historická skutečnost a co je pozdější idealizace nebo popularizace? Co je vlastně slavné bušidó?

Cvičení v Aošikai a obecně o aikidistických dódžó v Japonsku

Jak jsem zkusil jeden trénink v oddíle aikidó Nagojské univerzity

Letím na rok studovat do Japonska.

Český překlad rozhovoru s T. K. Čibou (Kazuo Čiba, známý jako T. K. Chiba), učitelem aikidó.

Přehledná tabulka technik na zkoušky.