Articles tagged ‘aikido’

Zakladatel aikidó mluví s novináři o své cestě k budó, o síle, energii ki a o bojovém umění jako cestě lásky. Český překlad jednoho rozhovoru se zakladatelem aikidó, Moriheiem Uešibou.

'There is no progress or improvement in the practice of budō, as long as one's consciousness is connected to egoism.' -- Excerpts from writings of Ōsensei (the founder of aikidō, Ueshiba Morihei) about mindfulness and musubi (connection)

O tlumočení na aikido seminářích a mezerách.

Víte, co znamená „honbu ukemi“?

Jaký byl vztah japonských samurajů (buši) k duchovním tradicím, filosofii nebo oficiální ideologii a morálním pravidlům? Jakou roli v těchto vztazích hraje násilí a smrt? Co je historická skutečnost a co je pozdější idealizace nebo popularizace? Co je vlastně slavné bušidó?

Cvičení v Aošikai a obecně o aikidistických dódžó v Japonsku

Jak jsem zkusil jeden trénink v oddíle aikidó Nagojské univerzity

Letím na rok studovat do Japonska.

Český překlad rozhovoru s T. K. Čibou (Kazuo Čiba, známý jako T. K. Chiba), učitelem aikidó.

Přehledná tabulka technik na zkoušky.