Nebezpečná vakcína a překroucená fakta

Na serveru celostnimedicina.cz vyšel krátký článek od MUDr. Ladislava Šafránka o očkování. Podává v něm náhled do zajímavého tématu specifické a nespecifické imunity (více na Wikipedii). Dále v článku se ale autor přesouvá ke zřejmě stěžejnímu tématu, což je údajná všeobecná škodlivost a nebezpečnost očkování. Bohužel kýženého dramatického efektu dociluje překrucováním faktů. Odvolává se nejdříve na „zahraniční grafy“ a „staré archivy v různých státech“, ovšem bez jakékoli citace. Dále píše konkrétněji, ale opět bez citace:

[O]čkování proti černému kašli je dle odborných studií (evidentně neplacených farmakoprůmyslem) ještě mnohem nebezpečnější než se běžně na internetu uvádí - podle jedné ze statistických šetření zvyšuje úmrtnost očkovaných kojenců na syndrom náhlého úmrtí (SIDS) až sedmkrát.

Podařilo se mi dohledat studii, na kterou se pan doktor odvolává (je uvedená ve zdrojích knihy, kterou jeho článek doporučuje): celý text studie (anglicky).

Dovolím si ocitovat pasáž ze závěrečné diskuse studie, kde je tvrzení o zvýšení úmrtnosti v kontextu (v mém překladu, s mým zvýrazněním):

Hlavním zjištěním této studie je zřejmý 7,3násobný nárůst rizika SIDS [syndrom náhlého úmrtí kojenců] v prvních čtyřech dnech po očkování DTP [trojvakcína proti spalničkám, tetanu a černému kašli] v prvním roce života. Dále děti neočkované DTP měly úmrtnost na SIDS více než 6násobnou oproti těm očkovaným. Všechny děti, které zemřely bez očkování zjevně přesáhly běžný věk prvního očkování DTP v Group Health [zdravotní zařízení, kde byla studie prováděna] stejně tak, jako většina dětí, které zemřely krátce pro očkování.

Zpoždění při očkování rizikových kojenců by mohlo vést zároveň ke zvýšenému riziku [úmrtí] u dětí, které ještě nebyly očkované, a ke zkrácení intervalu mezi očkováním a SIDS u očkovaných. Oba jevy mohou nastávat bez jakékoli příčinné souvislosti mezi očkováním a úmrtím na SIDS, a mohly by aspoň z části být zodpovědné za získané výsledky.

[…]

I kdyby všechny případy SIDS, které se vyskytly ve třech dnech po očkování byly zapříčiněné DTP, tak by očkování bylo zdpovědné jen za asi 10 % případů SIDS v GHC. Není možné vyloučit možnost kompenzujícícho pokles úmrtnosti po počátečním vzestupu. […]

Jinými slovy: očkovaní kojenci mají sice ve třech dnech bezprostředně po vakcinaci vyšší úmrtnost na SIDS, ale naopak za sledovaná období celkově vyšší úmrtnost na SIDS je u neočkovaných kojenců. Jak uvádí shrnutí článku, obojí (určitě úmrtnost neočkovaných dětí a do jisté míry úmrtnost očkovaných) by bylo možné vysvětlit známými rizikovými faktory. Jak je uvedené výše, jednalo se v obou případech o pozdě (nebo vůbec) očkované děti. U těch se (za současného stavu, kdy očkování je běžné) dá očekávat, že je o ně celkově hůře pečováno. Tato studie rozhodně relevantně nevypovídá o úmrtnosti na SIDs v závislosti na (ne)očkování proti černému kašli, a její autoři to si toho byli vědomi.

Pokud je na základě toho MUDr. Šafránek schopný napsat článek s titulkem „Očkování proti černému kašli zvyšuje až sedminásobně riziko náhlé smrti kojenců“ a tvrdit, že toto očkování je „ještě mnohem nebezpečnější než se běžně na internetu uvádí“, je to evidentně účelové překrucování faktů.

Dovětek aneb Proč se zabývám očkováním

Poslední dobou jsem začal sledovat články o účinnosti a bezpečnosti očkování, které se ke mně z různých zdrojů dostávají, mimo jiné proto, že mě čeká udržovací dávka vakcíny proti klíšťové encefalitidě a po předchozích nepříjemných příznacích zvažuji, jestli na ni půjdu, a jak se stavět k očkování obecně.

Nedávno jsem narazil na článek ze serveru celostnimedicina.cz, který chybně interpretoval vědeckou studii – a to do té míry, že o vakcíně, která podle studie snižovala riziko nákazy černým kašlem (tedy dělala to, co bychom od vakcíny čekali), tvrdila, že riziko nákazy zvyšuje. Na základě tohoto překroucení byl článek pojmenovaný „Vakcinační podvod: černý kašel se více vyskytuje u očkovaných dětí“. (Pro úplnost poznamenejme, že hlavním poznatkem této studie je významné snížení účinnosti dané vakcíny u dětí ve věku 8–12 let. Uvádí se v ní také, že žádné z nakažených dětí nezemřelo.)

O této nesrovnalosti jsem napsal krátký článek. Když jsem na něj prostřednictvím Facebookového profilu webu celostnimedicina.cz upozornil, dostalo se mi následujících odpovědí:

Portál celostnimedicina.cz je otevřená platforma a takovéto články jsou námětem k zamyšlení.

V tomto článku uvádíme upřesnění k tomuto článku, uvádíme zdroj, kde se můžete dočíst více o nežádoucích účincích očkování (odkaz na článek)

Jak tušíte, „upřesňující“ článek je právě článek MUDr. Šafránka, jehož klíčové tvrzení jsem výše rozebral – a který se navíc týká jiného tématu (nesmrtelná nákaza u dětí 8–12 let vs. úmrtí bez nákazy nebo jiné zjevné příčiny u kojenců, tedy dětí do 1 roku věku), nicméně stejně jako předchozí článek špatně uvádí zdroje a překrucuje jejich obsah.

Rád bych si přečetl fundovanou kritiku očkování založenou na dohledatelných zdrojích nebo dobrý přehledový text o nespecifické imunitě. Bohužel publikování senzačních, ale velmi zavádějících, článků podobných těmto dvěma podle mě vyvolá u rozumných čtenářů spíše averzi a podezřívavost vůči hlasitým kritikům očkování. Doufám, že to pro „otevřenou platformu“ celostnimedicina.cz bude „námětem k zamyšlení“.

Aktualizace 21. července: odkaz na původní článek hned na začátku a drobné úpravy.