Vakcinační „podvod“

Možná jste také čím dál podezřívavější vůči očkování. Zvlášť s rozšířením očkování dospělých (například proti chřipce nebo klíšťové encefalitidě) má mnoho z nás nebo našich blízkých nedávnou zkušenost s vedlejšími účinky nebo neefektivitou.

Co mě ale znepokojuje poslední dobou víc, je humbuk vytvářený některými odpůrci očkování, při kterém dochází k překrucování nebo kreativnímu domýšlení informací. Podobně jako v jiných oblastech se pak podobně vzniklé fámy šíří na sociálních sítích. Naposledy se ke mně dostal článek článek z naturalnews.com, který byl v českém překladu publikovaný na serveru celostnimedicina.cz jako Vakcinační podvod: černý kašel se více vyskytuje u očkovaných dětí. Nejdříve článek cituje zprávu Reuters (výňatek z českého překladu výše):

Co bylo velice překvapující, většina případů se vyskytla u plně očkovaných dětí.

A vzápětí článek informaci posouvá do senzačního tvrzení:

Černý kašel se vyskytuje více u dětí, které proti němu již byly očkovány.

Spoiler: toto tvrzení, které pak článek dále rozvíjí, se nezakládá na pravdě, ale čtěte dál:):

Tak nejdřív, pokud nevidíte nic divného, zkuste se zamyslet nad rozdílem mezi těmito tvrzeními:

  1. Většina případů mozkové mrtvice se vyskytla mezi lidmi s ukončeným základním vzděláním.

  2. Mozková mrtvice častěji postihuje lidi s ukončeným základním vzděláním.

První tvrzení není tak silné, protože tvrdí, že většina případů sledovaného jevu se vyskytuje v určité části populace. Druhé tvrzení ovšem tvrdí, že v rámci této části populace má sledovaný jev vyšší četnost. První tvrzení není zdaleka tak silné a překvapivé, protože část populace s ukončeným vzděláním je (v ČR) většinová. Druhé tvrzení je ale pozorováním o části populace nezávislým na její velikosti.

Potud logika. Pojďme se ale ještě podívat, jestli v citované tiskové zprávě nebo vědeckém článku přecejen nejsou informace, které by ospravedlňovaly druhé tvrzení.

Nejdříve původní zdroj, článek z vědeckého časopisu Clinical Infectious Diseases (citace v mém překladu, zvýraznění je taky mé):

Zaznamenali jsme 171 případů klinického černého kašle, z nichž 132 se vyskytlo mezi pediatrickými pacienty. Zřetelný nárůst v počtu případů byl mezi pacienty ve věku 8–12 let. Četnost testů byla nejvyšší u kojenců, ale ve vyšším věků byla poměrně konstantní až do 12 let. Četnost pozitivních testů byla nízká pro věk 0–6 let a zvyšovala se mezi preadolescenty s maximem ve 12 letech. Míra proočkování mezi PCR-pozitivními [PCR je označení testu použitého pro test infekce bakterií Bordetella pertussi způsobující černý kašel] preadolescenty byla přibližně stejná jako v kontrolní skupině. Účinnost vakcíny byla 41 %, 24 % a 79 % pro děti ve věku 2–7 let, 8–12 let, resp. 13–18 let.

Autoři článku tedy zjistili nečekaně nízkou účinnost vakcíny mezi dětmi ve věku 8–12 let, tj. před poslední dávkou vakcíny. Účinnost 24 % (i nižší nenulová) ale stále znamená, že očkované děti jsou o něco chráněny lépe než neočkované. Dále v článku autoři ještě výslovně uvádějí:

Mezi dětmi ve věku 13–18 let i v celé kohortě ve věku 2–18 let byl vysoce významný nárůst případů u nevakcinovaných dětí (P = 0,009, resp. 0,01).

Dále autoři navrhují zvážit posunutí dodatečné dávku vakcíny do dřívějšího věku nebo zvýšit počet dávek. Závěr: daná vakcína má buď špatně nastavené dávkování nebo je méně účinná, než bychom rádi.

Pojďme se podívat na zprávu Reuters. Perex v mém překladu a s mým zvýrazněním:

Při vypuknutí nákazy černého kašle v Kalifornii v roce 2010 se u očkovaných dětí mezi 8 a 12 lety vyskytla bakteriální choroba častěji než u dětí jiného věku, což napovídá, že vakcína ztrácí s věkem účinnost, jak ukázal nový výzkum.

Souvětí je trochu nepřehledné, ale v závěru je naprosto jasné, že četnost nákazy se tu srovnává pouze mezi různými věkovými skupinami očkových dětí, ne s neočkovanou populací. I další text článku mluví pouze o tom, že ochrana klesá, resp. riziko nákazy se zvyšuje, s časem uběhlým od poslední dávky vakcíny. To je samozřejmě normální, překvapivé je na tom jen, že klesá rychleji, než bychom si přáli. Neznamená to ale rozhodně, že by vakcína zvyšovala riziko nákazy! (Statistika v původním článku potvrzuje opak.)

Co dodat? O očkování toho bohužel moc nevím, ale co se týče podobných senzačních článků z všeljakých „nezávislých“ a „alternativních“ serverů, co kolují po sociálních sítích, měl bych malý návrh: Pokud vás něco zaujme a chcete to sdílet se svými přáteli, zkuste si informace aspoň trochu ověřit a hlavně sdílejte s jasným komentářem, který vyjadřuje váš názor na článek (ne, lajk se nepočítá). Nebo pošlete raději fotky z dovolené:).