Lokalizace Mac OS X Lion: bude OK?

Původně jsem chtěl použít titulek “Lokalizace k poklikání”, ale v závislosti na vašich asociacích by to mohlo vyznít příliš negativně. Začněme raději od začátku a dobrými zprávami:

Chystané nové vydání Mac OS X 10.7 “Lion” má konečně obsahovat českou lokalizaci. Nebude už potřeba nic doinstalovávat, ani při instalaci systému, ani při následných aktualizacích. To je úžasná změna. Lokalizace Mac OS má dlouhou tradici, sám pamatuju český Systém 7 a snad byl lokalizovaný i Systém 6 (operační systém na Macu se dřív jmenoval prostě “System”, až ve verzi 8 byl překřtěn na Mac OS). V Mac OS X je pak zvlášť citelné, že čeština je zatím dostupná jako jakýsi druhořadý jazykem, který sice můžete doinstalovat, ale plně a oficiálně podporovaná není. Mimo jiné to znamená velké zpoždění nových verzí softwaru, nefunkčnost automatických aktualizací a potíže s instalací některého nelokalizovaného softwaru. Začátečníci, kteří by lokalizaci většinou ocenili nejvíc, tak často i na doporučení českých prodejců raději fungovali bez ní. To, že česká lokalizace bude od teď v rukou Apple je (zřejmě1) z části i zásluhou iniciativy MultiApple, kterou vede Jan Kout.

Český Lion
Český Lion

Mac OS X Lion bude vydaný až v létě, ale už teď jsou dostupné “vývojářské náhledy”, tedy jakési alfa- nebo beta-verze pro registrované (a platící) vývojáře softwaru pro Mac. Lokalizace tedy zatím není v konečné podobě, ale je v ní už vidět několik systematických změn v terminologii. Některé z nich jsem ohlásil Apple jako chybu. Pokud taky nejste s některými níže uvedenými překlady spokojení, doporučuji vám udělat totéž. Formulář pro hlášení je dostupný komukoli i bez registrace, registrovaní vývojáři se mohou přihlásit na samostatné stránce. Sběr připomínek navrhuje i Jan Kout, zatím ale není jasné, zda to mělo u Apple nějakou odezvu. Pokud byste se rozhodli hlásit chyby přímo Apple, můžete se inspirovat mými hlášeními. Pomoci může i pokud při tom přímo uvedete jejich čísla. (Apple dává chybám a připomínkám prioritu právě podle počtu duplicitních hlášení.)

(Double-)click: “(po)klikání” místo “(po)klepání”

Anglické “click” bylo v dosavadních lokalizacích přeložené jako “klepnout”, “double-click” jako “poklepat”. V Mac OS X 10.7 se, asi ve snaze připodobnění k Windows, zavádí “kliknout”, a co hůře, také “poklikat”. Nemůžu si pomoct, ale vyvolává to ve mě samé nevhodné asociace. “Poklepat” je běžné slovo, ale když už “kliknutí”, tak “dvojité kliknutí”. (Text mého hlášení.)

OK: nepřeloženo místo “budiž”

Jednou ze zvláštností českého prostředí na Macu byl doposud donedávno (opraveno, přesněji do Mac OS X 10.5) překlad potvrzovacího tlačítka “OK” jako “Budiž”. Podle mě a dalších příznivců Budiž (převážně dlouholetých Mekařů) se jedná o geniální překlad, podle mnoha jiných (převážně lidí zvyklých na OK odjinud) o anachronismus. Těžko nepřeložení OK označit za chybu, ale mé argumenty pro Budiž si můžete přečíst anglicky v hlášení pro Apple.

Zrušit & Budiž Zrušit & Budiž
Zrušit & Budiž: Nerozlučná dvojice, jak ji známe ze Systému 6 až Mac OS X 10.6 (oprava:) 10.5, Zrušit a OK v Mac OS X 10.7.

Pro zajímavost: “OK” překládají následující jazyky oficiálních lokalizací Mac OS X: španělština, arabština, turečtina, korejština, čínština (tradiční i zjednodušená varianta). Shodou okolností tedy vlastní slovo používají čtyři nejpoužívanější světové jazyky, přičemž další tři nejpoužívanější jazyky v Mac OS X nejsou. Nicméně všichni naši oficiálně lokalizovaní sousedé papouškují “OK”.

Address Book: “adresář” místo “seznam adres”

V tomhle případě jde podle mě o změnu z bláta do louže. Program pro správu kontaktů (“Address Book”) se už nejmenuje krkolomně “Seznam adres”, ale “Adresář”, což je zase zažitý překlad “directory” (souborového adresáře, kterému v GUI odpovídá složka). Proč se ten program nemůže stejně jako v portugalské verzi nebo na mobilních zařízeních od Apple jmenovat “Kontakty”? (Mé hlášení.)

Select: “vybrat” místo “označit”

Tohle není novinka Lionu, ale dříve bývalo anglické “select” na Macu překládáno jako “označit” (například “Označit vše”) a někdy v nedávné minulosti se přešlo na “vybrat” (“Vybrat vše”), což je myslím i terminologie používaná Windows. Vybírat se dají jednotlivé položky, ale těžko mluvit o vybrání oblasti obrázku (leda by šlo o vybrání z několika předem daných oblastí) a “vybrat vše” ve evokuje spíš výběr poslední koruny z účtu. Možná námitka proti “označit” je, že tak se přece překládá “mark”: no jo, ale “mark” bývá většinou použito jako “mark as …”, což by šlo překládat “označit jako”, aniž by hrozila záměna, navíc už teď je to překládáno (v Mailu) jako “vložit značku”. Podobně by šlo také namítat, že “vybrat” se používá jako překlad “choose”. (Mé hlášení.)

About: “O aplikaci/počítači …” místo “Co je …”

Tohle je opět případ, kdy se z jednoho nešikovného překladu přechází na jiný. Bohužel lepší alternativu nevidím. “O aplikaci TextEdit” je krkolomné, dřívější “Co je TextEdit” může být lehce zavádějící. (“O TextEditu” by možná bylo nejlepší, ale cílem je evidentně vyhnout se skloňování: o App Store nebo o App Storu? ) Opravdu šílený mi ale přijde současný překlad “About this Mac” jako “O tomto počítači Mac”. V hlášení pro Apple navrhuju jednoduché “O tomto Macu” (navzdory tomu, že striktně podle pravidel by to nejspíš mělo být “O tomto Maku”;)) nebo celkový návrat k “Co je”.

Utility: “Utilita” místo “obslužný program”

“Utilita” je ošklivé slovo, ale pokus o české pojmenování “obslužný program” z dřívějších verzí Mac OS X se rozhodně neujal. (Dokážu si představit ještě “nástroj”, i když to je zbytečně obecné, nakonec skoro každý program je nástroj. Horší by to bylo s “pomůckou”: “disková pomůcka”?)

Name: “název” místo “jméno”

Dosavadní “jména” souborů jsou v Mac OS X 10.7 “názvy”. Názvy mají ulice a taxony, pro pojmenování souborů mi to zní příliš oficiálně. Přijde mi to jako neškodná, ale zbytečná změna (zřejmě ve snaze připodobnění k Windows). Hlásil jsem jen nepochopitelný překlad “untitled folder” jako “nová složka”: zatímco nepojmenovaný soubor (dříve “beze jména”) je teď překládaný jako “bez názvu”, nepojmenovaná složka je “nová složka”. “Složka bez názvu” se zřejmě lokalizátorům zdálo příliš dlouhé, proč ne prostě “bez názvu”?

Trackpad: nepřeloženo místo “destička”

Nepřeložený “trackpad” podobně jako “vybrat” není úplná novinka a podobně jako u “utility” si nejsem příliš jistý, co je lepší. Někdejší “destička” byla kouzelná, ale je to příliš obecné slovo, které navíc pro označení trackpadu (touchpadu) nikdo nepoužívá.

Toť vše. Pokud k tomu máte co říct, pište do Apple dokud je čas, nebo na stránky MultiApple (ovšem bez záruky, že se dostanou na příslušná místa):

  1. Původně jsem napsal bez velkého rozmýšlení “velkým dílem zásluha”. Ale na dotaz z řad čtenářstva, jestli na to mám nějaký důkaz, jsem byl nucen odpovědět, že nemám. Veškeré mé indicie pochází právě ze stránky MultiApple.cz. Když se budu držet faktů, tak můžu akorát konstatovat, že jsou současní lokalizátoři s panem Koutem za jedno v překladech jména aplikace Address Book a tlačítka OK. V případě toho adresáře mám vliv pana Kouta potvrzený ještě z jednoho zdroje. Do jaké míry ale organizovaná petice ovlivnila samotné převzetí lokalizace společností Apple (a ne jednotlivé překlady), se můžu jen dohadovat. Aktualizace 16. května: Tak se zdá, že i tyto nové překlady vznikly v hlavě lokalizátora spontánně.